Projekt NÁRODNÍ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ STUDENTŮ je součástí rozvojového projektu Akademického centra studentských aktivit (dále ACSA) „Národní dotazníkové šetření a systematizace procesu studentského hodnocení kvality v ČR“.

Jedná se o první šetření celostátního rozsahu v oblasti studentského hodnocení kvality vysokých škol v České republice.

Národní dotazníkové šetření studentů, zkráceně také NAŠEST či NA6, je vlastně studentským hodnocením kvality vybraných oblastí na všech veřejných, státních a některých soukromých vysokých školách v České republice. Cílem šetření je získat studentský pohled na základní oblasti, které ovlivňují podmínky studia na českých vysokých školách, a zahájit tak dlouhodobý proces sledování vývoje a změn v těchto oblastech. To nám v následujících obdobích umožní ověřit účinnost opatření přijatých na základě zjištění předchozích výsledků tohoto šetření. Takto získaná data budou také užitečná pro práci studentských reprezentantů při jednáních s vedením fakult a univerzit, protože budou pocházet z reprezentativního vzorku studentů a poskytnou srovnatelné údaje napříč vysokými školami.

Projekt probíhá za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.


Výsledky projektu naleznete na webových stránkách www.acsa.cz/nasest.Výzkum realizuje Akademické centrum studentských aktivit - www.acsa.cz